BI Solutions

Monen alan – finanssipalvelut, tietoliikenne, vähittäiskauppa ja markkinatutkimus jne. – yrityksille ja niiden päätöksentekijöille liiketoimintatiedon hallinta on elintärkeä voimavara. Halutun tiedon löytäminen valtavista, alati kasvavista tietokannoista ja sen muuttaminen sovellettavissa olevaksi liiketoimintatiedoksi juuri sillä hetkellä kun sitä tarvitaan, kuormittaa perinteisiä tiedonhallintajärjestelmiä valtavasti.

Kuormitus saattaa vaikuttaa suorituskykyä huomattavasti heikentävästi, kun useampi käyttäjä tekee ad hoc -kyselyitä laajoista tietoaineistoista. Tämä voi johtaa siihen, että johtajat ja muut etulinjan työntekijät, jotka tarvitsisivat tietoa, joutuvat kärsimään tiedonsaannin hitaudesta, mikä hankaloittaa päätöksentekoa ja synnyttää vakavia riskejä. Kyselyiden määrä luo myös ongelmia palvelutasossa.

SAP:n ohjelmistoratkaisut liiketoimintatiedon hallintaan

Auttaakseen asiakkaitaan voittamaan nämä ongelmat, SAP on kehittänyt innovatiivisia ohjelmistotyökaluja yritysten analytiikka- ja tietovarastointitarpeisiin. Nämä työkalut antavat asiakkaille etulyöntiaseman ja nopeutta, jota tarvitaan liiketoimintatiedon haltuunotossa – jopa reaaliajassa.

Operatiiviset liiketoimintatieto-ohjelmistot

Säilyttääkseen kilpailuetunsa yritykset suosivat yhä useammin operatiivisen liiketoimintatiedon hallintaratkaisuja, jotka tukevat prosessien optimointia. Nämä tuovat tarvittavan tiedon etulinjan analyytikoiden ja johtajien saataville reaaliajassa, ja mahdollistavat nopean reagoinnin päivittäisessä päätöksenteossa. Tämä lisää tehokkuutta ja parantaa päätöksentekoa huomattavasti yrityksen kaikilla tasoilla.

- Operatiivisen liiketoimintatiedon saamiseksi tarvitaan ratkaisuja, jotka vastaavat tietovarastoinnin, tiedon integroinnin, ja analytiikan nykyhaasteisiin, joihin lukeutuvat esimerkiksi:

  • Reaaliaikaisen tiedon saaminen monesta eri lähteestä
  • Perinteisen tiedon muuttaminen heti käytettävässä muodossa olevaksi liiketoimintatiedoksi
  • Saadun tiedon saattaminen kaikkien sitä tarvitsevien saataville ja Suurten tietomäärien käsittely useiden käyttäjien suorittaessa monimutkaisia ad hoc -kyselyitä

SAP-ratkaisujen avulla olet valmis vastaamaan näihin haasteisiin ja tekemään liiketoimintatiedon hyödyntämisestä osan yrityksesi jokapäiväistä toimintaa.

Business Intelligence Solutions