Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679.

 1. Rekisterin pitäjä

S.Y.B. Finland Oy

Linnoitustie 4 B

02600 Espoo

Y: 1795559-1

Puh. +358 (0)207 580 800

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Emilia Simolinna

emilia.simolinna@syb.fi

 1. Rekisterin nimi

S.Y.B. Finlandin asiakas-, yhteistyö-, viestintä- ja markkinointirekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään S.Y.B. Finlandin olemassa olevien ja mahdollisten asiakas-, yhteistyöyritysten tai -yhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja. Käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuden ylläpito sekä uusasiakashankinta tai tapahtumiin liittyvä viestintä ja muu markkinointi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, asema yrityksessä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhteysloki ja postituslistat (esim. uutiskirjeet, koulutus- ja tapahtumakutsut).

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot saadaan yritykseltä ja henkilöltä itseltään sekä muista asianmukaisista lähteistä kuten yrityksen omilta verkkosivuilta.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuoliselle taholle, poikkeuksena esimerkiksi viranomaisen vaatimus. Rekisterin tiedot ovat yhteiskäytössä S.Y.B. Finlandin kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa. Osa tiedoista voidaan luovuttaa uusasiakashankinnan sekä tapahtumaviestinnän osalta markkinointiyhteistyökumppaneille. Tarkemmat tiedot mahdollisista muista kumppaneista saa rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen perusteet

Mahdollinen sopimussuhteen ylläpitoon liittyvä manuaalinen aineisto/ arkisto säilytetään tilassa, johon on pääsy vain S.Y.B. Finlandin työntekijöillä. Sähköiseen aineistoon pääsy on rajattu käyttöoikeuksin vain S.Y.B. Finlandin työntekijöille. Markkinoinnin ja tapahtumaviestinnän yhteystietorekisterit ovat osittain myös yhteistyökumppaneiden käytössä.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot veloituksetta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioita vastaavalle henkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhtyettä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Päivitetty 25.5.2018