S.Y.B. Finland Oy:n sulautuminen sisaryhtiö Infobuild Oy:öön

S.Y.B. Finland Oy on sulautunut sisaryhtiöönsä 31.3.2021.

S.Y.B. Finland Oy (1795559-1) sulautuu Infobuild Oy:öön (1795558-3).

Sulautumisen yhteydessä S.Y.B. Finland Oy:n toiminimi muuttuu Infobuild Oy:ksi. Infobuild Oy:n aputoiminimeksi tulee S.Y.B. Finland.

Sulautuminen yksinkertaistaa konsernirakennetta ja hallintoa sekä tehostaa toimintoja. Sulautuminen ei vaikuta yhtiöiden harjoittamaan liiketoimintaan. S.Y.B. Finland Oy:n liiketoiminta jatkuu aputoiminimellä Infobuild Oy:ssä.

Edellä mainittu tarkoittaa seuraavaa:

  • S.Y.B. Finland Oy:n  (1795559-1) kanssa olevat sopimukset siirtyvät 31.3.2021 Infobuild Oy:lle (1795558-3)
  • Asiakkaita laskuttaa ja laskuja vastaanottaa 1.4.2021 lähtien Infobuild Oy (1795558-3) aputoiminimellä S.Y.B. Finland
  • Verkkolaskujen vastaanottajatiedot muuttuvat 1.4.2021 lähtien seuraaviksi:

                       Verkkolaskuosoite: 003717955583

                       Operaattori: Posti Messaging Oy

                       Välittäjän tunnus: 003717955583

Yhtiöiden palvelut ja sopimukset pysyvät muutoin ennallaan.

Lisätietoja sulautumisesta antaa Infobuild Oy:n toimitusjohtaja Teemu Huttunen (+358 44 333 0845) ja S.Y.B. Finland Oy:n hallituksen jäsen Emilia Simolinna (+358 40 5725902).