Bloor-raportti analysoi SAP ASE -tietokannan TCO-tutkimustuloksia menestyksekkäästi

Bloor-tutkimusyhtiö analysoi SAP:n suorittaman TCO-asiakastutkimuksen tuloksia SAP ASE -tietokantaan liittyen ja totesi raportissaan, että kaikki 21 tutkittua TCO:ta ja näihin liittyvää mittaria osoittivat SAP ASE -tietokannan olevan ylivoimainen verrattuna Oraclen vastaavaan tietokantaan niiden asiakkaiden keskuudessa, jotka olivat implementoineet kummatkin ratkaisut. 
 
Lue koko raportti täältä.